• +30 2310459496
  • Αίαντος 2A & Εθν. Αντιστάσεως 551 33 Θεσσαλονίκη
  • info@sga.gr

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001

Η SGA είναι αφοσιωμένη στην εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας, βάση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008, στοχεύοντας στην συνεχή βελτίωση της λειτουργίας της και την ικανοποίησης των πελατών της. Για τον σκοπό αυτό έχει αναπτύξει ειδικές λογισμικές εφαρμογές, για την λεπτομερή ηλεκτρονική παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων της.

Η SGA παρακολουθεί την εφαρμογή των δραστηριοτήτων της σύμφωνα με προκαθορισμένες προδιαγραφές λειτουργίας και συστηματικό έλεγχο των αναπτυσσόμενων εφαρμογών. Η επικοινωνία με τους πελάτες της βασίζεται στο ίδιο πλαίσιο, προωθώντας τυποποιημένες διαδικασίες. Οι αιτήσεις και τα παράπονα τους παρακολουθούνται με μέθοδο και προωθείται η βέλτιστη λύση για την ικανοποίηση τους.

Για τον λόγο αυτό η SGA ανέπτυξε ειδικό λογισμικό παρακολούθησης των αιτημάτων των πελατών της (sga Bureaucracy)

 

Έτσι οι αιτήσεις των πελατών εισάγονται στην εφαρμογή από τον υπεύθυνο παραλαβής αιτημάτων και διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στον υπεύθυνο του αντίστοιχου τμήματος. Οι αιτήσεις αναλύονται και κατανέμονται στους προγραμματιστές ή στους τεχνικούς της εταιρείας. Η διάρκεια της ολοκλήρωσης των αιτημάτων καταγράφεται στην εφαρμογή, και το αποτέλεσμα και η ροή των διεργασιών που ακολουθήθηκαν ελέγχονται από τον υπεύθυνο ποιοτικού ελέγχου. Η τελική αποστολή των προσθηκών ή βελτιώσεων που απαιτήθηκαν γίνεται άμεσα με ηλεκτρονικά μέσα στους servers του πελάτη.


Στο πρόγραμμα Διασφάλισης Ποιότητας συμμετέχει τόσο η Διοίκηση με την παροχή όλων των απαιτούμενων πόρων, όσο και οι εργαζόμενοι. Η SGA έχει ως στόχο την ανάπτυξη ποιοτικών σχέσεων με τους πελάτες και τους συνεργάτες της για μακροχρόνια και αμοιβαία επικερδή συνεργασία. Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε πρόβλημα αντιμετωπίζεται με μεθοδολογία και αποτελεί ευκαιρία συνεχούς βελτίωσης.

 

ISO 9001:2015

Help Desk - Software / Hardware

Στείλτε το αίτημά σας στην ομάδα υποστήριξής μας. Ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας και θα σας βοηθήσει στην επίλυση κάθε ζητήματος που μπορεί να έχετε.