• +30 2310459496
  • Αίαντος 2A & Εθν. Αντιστάσεως 551 33 Θεσσαλονίκη
  • info@sga.gr

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΣ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΣ

Η “SGA - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε.” δραστηριοποιείται στο χώρο της πληροφορικής με κύρια δραστηριότητα την παραγωγή λογισμικών εφαρμογών ERP/CRM/MRP/e-commerce για Βιομηχανικές – Εμπορικές Επιχειρήσεις και μια σειρά εφαρμογών που καλύπτουν όλες τις ανάγκες μηχανογραφικής λειτουργίας (και διαδικτυακές) των Ν.Π.Δ.Δ. 

 

Για την ανάπτυξη των προϊόντων της SGA, η εταιρεία μας ακολουθεί διεθνή πρότυπα όπως XML/SOAP & WSDL, ενώ τα συστήματα που αναπτύσσουμε στηρίζονται στο μοντέλο αρχιτεκτονικής 3-tier.

 

Υπάρχουν όμως περιπτώσεις, στις οποίες απαιτείται η κατασκευή και λειτουργία εξειδικευμένων ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων (Ο.Π.Σ.), για την πλήρη μηχανογραφική κάλυψη των επιχειρήσεων. Η SGA αναλαμβάνει την ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων, η οποία απαιτεί την απόλυτη προσαρμογή των λογισμικών της προϊόντων στα εκάστοτε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιχείρησης.

 

Η υποστήριξη των παραπάνω υπηρεσιών γίνεται εξ αποστάσεως, χρησιμοποιώντας λογισμικά απομακρυσμένης υποστήριξης και αν χρειάζεται, με την επιτόπια επίσκεψη ειδικού τεχνικού.

Η εταιρία ασχολείται ακόμη: με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δικτύων Η/Υ σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, δημιουργώντας ένα ενιαίο μηχανογραφικό σύστημα σε εθνικό επίπεδο, την εγκατάσταση και λειτουργία διαφόρων τύπων εξυπηρετών, όπως data, terminal, e-mail, fax, web servers κ.α., χρησιμοποιώντας λογισμικά προϊόντα της Microsoft, καθώς επίσης και την πλήρη εγκατάσταση και λειτουργία τερματικών σταθμών εργασίας.

 

Τέλος, αναλαμβάνει την τοποθέτηση συστημάτων βιομηχανικής παραγωγής, αναπτύσσοντας τα κατάλληλα λογισμικά, για την πλήρη ενσωμάτωση αυτών στα ΟΠΣ των επιχειρήσεων.


Φιλοσοφία της SGA είναι οι εφαρμογές να προσαρμόζονται στις ανάγκες της επιχείρησης και όχι η επιχείρηση να προσαρμόζει τις διαδικασίες της σε αυτές.

Help Desk - Software / Hardware

Στείλτε το αίτημά σας στην ομάδα υποστήριξής μας. Ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας και θα σας βοηθήσει στην επίλυση κάθε ζητήματος που μπορεί να έχετε.